Bading ang dating

posted by | Leave a comment

EU fastsatte et nytt badevannsdirektiv i 2006, og dette vil sannsynligvis bli retningsgivende for nye norske krav/normer for friluftsbad, selv om badevannsdirektivet ikke er en del av EØS-avtalen.

De siste årene er det rapportert legionellainfeksjoner via aerosoler fra boblebad og ved dusjing.

Risikoen for å bli syk ved bading i et friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge anses normalt som liten.

En forutsetning for at dette skal gjelde for bassengbad, er imidlertid at vannbehandlingsprosessen er tilstrekkelig og dimensjonert i forhold til antall badende og at anlegget har en tilfredsstillende drift.

Enkelte områder mottar imidlertid punktutslipp eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, og påvirkningen kan variere med varierende strømningsforhold gjennom døgnet.

Slike påvirkninger kan gi både direkte synlige forurensninger og økt næringstilførsel, som kan gi opphav til algeoppblomstringer, samt mulighet for overføring av smittsomme sykdommer dersom vannet svelges.

Leave a Reply

lesbiandating